Facebook
Google +

Polski Komitet Pomocy Społecznej ZM Ostrowiec

   Strona domowa związku PKPS ZM Ostrowiec Św, którego celem jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie pomocy osobom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych problemów życiowych, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, bezdomnym oraz dzieciom i młodzieży.