Facebook
Google +

Prezes Krośnieńskiego Towarzystwa Cyklistów

Niniejszym listem pragniemy zarekomendować firmę Agencja Interaktywna „MOJA WWW” Rafał Molenda jako podmiot profesjonalnie realizujący umowę o świadczenie usług agenta w zakresie utrzymania stron internetowych.

Sam Pan Rafał Molenda jak i jego pracownicy wykazują wysoki poziom wiedzy merytorycznej oraz odpowiedzialności, jak również posiadają świadomość wagi spraw związanych z jakością świadczonych usług.

Dotychczasowa współpraca przebiega bez zastrzeżeń, co pozwala nam postrzegać firmę „MOJA WWW” jako partnera traktującego w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta.

Polecamy firmę „MOJA WWW” jako godnego zaufania partnera, świadczącego swoje usługi rzetelnie i należytą starannością.